La Fundació Idea formarà part de la Jornada del Fòrum Social Metropolità el pròxim 23 de març

El proper dimecres 23 de març se celebrarà la Jornada del Fòrum Social Metropolità ‘Els reptes socials metropolitans’ a la Fabra i Coats – Fàbrica de Creació i Centre d’Art de 9:30 a 13h. S’ha dissenyat un programa on representants d’ajuntaments i d’entitats socials reflexionaran i aportaran les seves experiències per ferfront als reptes socials metropolitans actuals. Podeu fer la vostra inscripció en l’enllaç

Cartell del Fòrum Social Metropolità.

El Fòrum és una iniciativa promoguda per l’Acord Ciutadà per a una Barcelona Inclusiva. És un espai horitzontal obert a totes les entitats socials amb activitat a la regió metropolitana, la ciutat dels 5 milions d’habitants, i als ajuntaments que hi vulguin participar. L’objectiu del Fòrum és identificar i fer front als reptes socials metropolitans desplegant una acció social tant a nivell intermunicipal com público local – iniciativa social a l’interior de l’espai de la regió metropolitana.

El Fòrum Social Metropolità planteja promoure, facilitar i donar suport a les interdependències entre entitats socials i ajuntaments per afrontar amb més èxit els reptes socials de la metròpolis. El que es vol aconseguir amb la celebració de la Jornada del Fòrum Social Metropolità és que millorin les sinergies i la qualitat de l’acció d’aquests actors socials per poder fer front als desafiaments socials metropolitans compartits i reduir les desigualtats socials i incrementar la qualitat de vida de la població de la metròpolis.

Què és l’Acord Ciutadà per a una Barcelona Inclusiva?

L’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva és l’actor que està jugant aquest paper de suport organitzatiu i metodològic entre les entitats del món local. Aquest paper, no surt en el buit, sinó que emergeix del fet de disposar de més de 800 entitats socials inscrites, de les quals 289 que hi participen regularment, i tenen seu a Barcelona, però també altres municipis metropolitans.

Formen part de l’Acord Ciutadà les principals federacions de l’àmbit de l’acció social que aglutinen a la major part de les entitats socials del territori metropolità. Tanmateix, la Taula del Tercer Sector, òrgan de representació del tercer sector social, és membre de l’Acord Ciutadà. La Diputació de Barcelona, com a entitat local, també és membre de l’Acord des de la seva fundació. També forma part de l’Acord el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona que engloba a ajuntaments, entitats i empreses de la regió metropolitana.