Tornar als orígens per construir el futur

Tornar als orígens per construir futur, és una idea que resumeix l’esperit del 20è aniversari de la Fundació Idea. Els orígens d’Idea són al barri de Torre Romeu: les portes obertes de les famílies, les tardes d’esplai, les festes al barri. L’experiència d’estimació recíproca, que hem viscut en primera persona, és l’espurna de la transformació personal i social.

Constatem els canvis que es produeixen contínuament i que fan tan necessari que aprenem a adaptar-nos-hi. Es fa imprescindible avançar-nos sent generadors d’aquests canvis. Mantenir i crear noves aliances col·laborant amb les administracions públiques, amb les entitats del sector, amb el teixit empresarial, entre d’altres, és cabdal. El futur d’Idea és la transformació social, és la innovació social. Però, innovar per a què?

  • Per fer possible la societat que els infants, joves i famílies, volen. Per fer que siguin essencials, protagonistes, en la definició i transformació de les polítiques socials.
  • Per incorporar la capacitat de decisió de les persones destinatàries, com quelcom imprescindible en l’acció social.
  • Per a transformar el sistema de protecció encara molt sustentat en la institucionalització, en un model comunitari assolint la fita que els infants de 0 a 6 anys, per exemple, ja no estiguin a centres de protecció, cercant nous models d’acolliment professionalitzat o familiar, sense deixar de treballar, mentrestant, la capacitació parental de les seves famílies biològiques.
  • Per assolir l’emancipació del jovent extutelat, amb la plena inclusió, tinguin o no referents familiars al nostre país.
  • Per prioritzar la prevenció, els serveis socials de proximitat a les famílies, creats des de les comunitats, des dels barris, tenint especial cura de la salut mental.
  • Per erradicar totes les formes de violència vers les dones.
  • Per crear entorns de bon tracte i espais de criança per a la infància i les famílies.
  • Per millorar l’educació dels infants i joves
  • Per acabar amb la pobresa. Malgrat que l’economia sobreviu l’impacte de la pandèmia, els indicadors socials repunten. L’edat, el gènere, la procedència, el sector d’activitat o el nivell formatiu, fa que alguns col·lectius la pateixin més que d’altres. No ens ho podem permetre.

La feina de les professionals del tercer sector moltes vegades està invisibilitzada, però sense ella milers d’infants i famílies no tindrien les mateixes oportunitats. Aquesta és la nostra força, la d’Idea, i la del Tercer Sector Social en general.

De les persones amb les quals compartim les activitats de la fundació aprenem aspectes com la resiliència, la fortalesa, l’autenticitat, la capacitat de superació… Evitar el patiment i oferir igualtat d’oportunitats a la infància és el deure de les administracions públiques i de la ciutadania en general. És la nostra missió. I acabo amb una frase que resumeix, ben bé, tot aquest esperit de la innovació social: “L’única certesa és la que emergeix de romandre afectuosament atent, coratjosament actiu i coherentment crític”.

Article publicat al diari Social.cat